Oбщи условия за използване на уебсайт и интернет магазин Гама Органика  
(
www.gamaorganica.com )

1. Общи положения
1.1 Предмет
Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между Гама Органика ООД (наричано по-нататък „Доставчика“) и посетителите и клиентите на уебсайта и електронния магазин www.gamaorganica.com (наричани по-нататък „Потребител“/ „Потребителите“). С тях се уреждат правата, задълженията и отговорностите на Доставчика и Потребителите във връзка с дейността на Доставчика и предлаганите от него продукти и услуги. Правилата, изложени в тези Общи условия, са приложими за всички потребители на сайта на Доставчика, независимо дали имат регистрация чрез потребителски профил или не.
1.2. Понятия и дефиниции
За целите на настоящите Общи условия се използват следните понятия и дефиниции:
„Електронен магазин” е интернет сайтът www.gamaorganica.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване чрез поръчка от страна на Потребителя.
„Потребителски профил” е част в уебсайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и се съхраняват от Доставчика в качеството му на администратор на данни. Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име или имейл и парола.
„Онлайн поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на един или повече конкретни продукти (артикули).
„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. Продажната цена не включва цената за доставка.
„Договор от разстояние“ е договор, сключен между Доставчика и Потребителя без едновременното им физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на средства за комуникация от разстояние. Подаването на поръчка за закупуването на стоки от страна на Потребителя чрез онлайн магазина www.gamaorganica.com и приемането на поръчката от страна на Доставчика се счита за сключен договор от разстояние за покупко-продажба на стоки.  
„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес.  
1.3.   Данни за Доставчика
Gama Organica® е регистрирана търговска марка на „Гама Органика” ООД. „Гама Органика” ООД е регистрирано дружество по Търговския закон на Република България.
      »  ЕИК 205263142
      »  ДДС номер BG205263142
      »  Седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. Петър Берон 26
      »  Адрес на упражняване на дейността: гр. Кюстендил, ул. Петър Берон 26
      »  Адрес за кореспонденция, за отправяне на жалби, рекламации и връщане на продукти при отказ от поръчка: гр. Кюстендил, ул. Петър Берон 26
      »  Електронен адрес за кореспонденция: info@gamaorganica.com
      »  Телефон за връзка: +359 899 72 31 32
1.4. Поверителност на личните данни
1.4.1. Доставчикът обработва и предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката з​а поверителност на личните данни на Гама Органика ООД, която можете да достъпите тук - Политиката з​а поверителност на Gama Organica.
1.4.2. Потребителите се съгласяват, че Гама Органика ООД има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта.
1.4.3. Личните данни, които Доставчикът получава при поръчката и регистрацията (създаването на потребителски профил) се използват единствено за целите на обслужване на Потребителите (в т.ч. приемане и изпълнение на поръчки и абонамент за новини), за връзка с Потребителите в случай на проблеми, свързани с поръчката, и за целите на подобряване на обслужването. 
1.4.4. Доставчикът гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под каквато и да е форма на трети лица, извън случаите, описани в  Политиката з​а поверителност на Gama Organica, или използвани за цели, различни от гореописаните.
1.4.5. Потребителският профил може да бъде изтрит от системата на Гама Органика, заедно с прилежащите към него данни, при желание от страна на Потребителя.
1.4.6. В Република България държавен орган за защита правата на гражданите по отношение на личните им данни е Комисията за защита на личните данни. Данни за контакт с нея:
      Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
      Телефон за връзка: +359 2 940 20 46
      Факс: +359 2 940 36 40
      Електронен адрес за кореспонденция: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
      Уеб сайт: www.cpdp.bg 

2.  Условия за използване на уебсайта www.gamaorganica.com
2.1.  www.gamaorganica.com e корпоративен уебсайт за представяне на дейността и продуктите на Доставчика, както и уебсайт за електронна търговия с продуктите на Доставчика.
2.2. Потребителите могат да използват информацията, публикувана в сайта, само за лична употреба с нетърговска цел. Съдържанието на уеб сайта, в т.ч. текстове, снимки, графични изображения, лога на търговски марки, описания на артикули и др. е обект на авторски права, защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Не се позволява съдържанието на уебсайта да се променя, копира, разпространява, възпрозвежда, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин, извън случаите на разрешено споделяне на съдържанието, изразено чрез опции за споделяне в други платформи.
2.3. Забранява се копирането на текстове от уебсайта www.gamaorganica.com и поставянето им в други уебсайтове, онлайн магазини, рекламни или търговски брошури или други средства за комуникация, без писмено съгласие от Доставчика или без посочване на източника, с поставяне на следният текст: „Източник: www.gamaorganica.com, като следва да се посочи и линк към страницата с текста, който се цитира.
2.4. На уебсайта Доставчикът публикува информация за:
2.4.1. основните характеристики на продуктите и допълнителна информация, целяща подпомагането на информиран избор на Потребителя при покупка.
2.4.2. продажната цена на предлаганите продукти с включен ДДС.
2.4.3. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на поръчката.
2.4.4. правото на Потребителя да се откаже от направената поръчка, условията и начина за това, както и условията, при които стоката може да бъде върната.
2.4.5. всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
2.5. Информацията в уебсайта, в т.ч. описанията на продуктите, е с общо предназначение. Доставчикът не предоставя гаранция, че тя е уместна и подходяща за всеки отделен случай и потребител. Потребителят носи сам отговорност относно преценката си дали определен продукт или информация са индивидуално подходящи за него. Доставчикът не поема отговорност, в максимално допустимата от закона степен, за решенията и преценките, взети от потребителите на база информацията, изложена в сайта.
2.6. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта www.gamaorganica.com за направените промени. Всички промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта.
2.7. Потребителят има възможност да публикува коментари и мнения за дейностите на компанията и за продуктите, предлагани в интернет магазина Гама Органика www.gamaorganica.com. При публикуването на коментар не се допуска:
2.7.1. потребителят да се представя за други участници във форума чрез копиране на името, аватара или подписа на вече съществуващ потребител;
2.7.2. потребителят да се представя за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката ѝ в профилите си; 
2.7.3. използването на нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на други лица, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.   
2.8. При нарушаване на условията по т. 2.7., модераторите имат право да предупредят и в последствие деактивират профилите на нарушителите, да изтрият коментарите или да не ги публикуват.
2.9. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.

3.  Създаване на потребителски профил (регистрация) в уебсайта
3.1. Потребителят има възможност да използва уебсайта, в т.ч. да прави онлайн поръчки от него, с или без наличието на потребителски профил (регистрация).
3.2. Създаването на потребителски профил дава възможност на Потребителя да оптимизира потребителското си преживяване при последващи поръчки, като съхрани в профила си определени данни за доставка, за любими продукти, история на поръчките и др. По всяко време Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, включително да променя паролата си за достъп.
3.3. Създаването на потребителски профил е безплатно и се осъществява чрез попълване на формата за регистрация. При регистрацията Потребителят посочва валиден имейл и парола, име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка.
3.4. Данните на Потребителя при създаване на потребителски профил се предоставят доброволно и по негово собствено желание.
3.5. С попълване на данните си и натискане на бутона за регистрация и за съгласие с Общите условия, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
3.6. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на имейл до Потребителя, в който се посочват данните за активиране на профила.

4. Условия за поръчка.Сключване на договор за покупка от разстояние
4.1. Предмет на поръчката представлява продуктът/продуктите, за които Потребителят е изразил желание да закупи чрез създаване на онлайн поръчка в сайта www.gamaorganica.com.
4.2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
4.3. Доставчикът приема поръчки за доставка на продукт/и единствено чрез електронния магазин Гама Органика www.gamaorganica.com Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, в делнични и в почивни дни, както и в дните на официални празници.
4.4. Обработването и изпращането на поръчките се осъществява само в работни дни от 09:00 до 15:00 часа (Централноевропейско време). Поръчки, направени след 15.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Заявки, направени в почивни дни и официални празници се обработват в първия работен ден, следващ заявката.
4.5. Всяка поръчка на продукт през интернет магазина Гама Органика www.gamaorganica.com е свързана със задължение за плащане от страна на Потребителя по избран от него начин на плащане.
4.6. Поръчката на продукт/и през електронния магазин www.gamaorganica.com се счита за изразено съгласие от страна на Потребителя за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите. Данни за поръчката се съхранява в базата данни на Доставчика.
4.7. Показването на стоки в електронния магазин не представлява правнообвързваща оферта, а необвързващ онлайн каталог. С натискането на бутона “Завърши поръчката“ Потребителят подава обвързваща поръчка за стоките в своята пазарна количка.
4.8. След изпращане на поръчката Потребителят получава на елекронния адрес, посочен в поръчката, автоматично генерирано потвърждение от Доставчика за получаване на поръчката. Тази информация не представлява приемане на договора от страна на Доставчика.
4.9. Договорът влиза в сила при потвърждение за приемане на поръчката, изпратено от Доставчика, на електронния адрес, посочен от Потребителя при поръчката. При това потвърждение не се изисква потвърждение за получаване от страна на Потребителя.
4.10. Потребителите имат възможност да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от получаването на потвърждението по т. 4.9.
4.11. По силата на сключения с Потребителя договор за покупка на стоки от разстояние, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на стоките, обект на договора, на Потребителя.
4.12. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.
4.13. Доставчикът приема, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация или при извършване на онлайн поръчка без регистрация.
4.14. В случай че се налага промяна по отношение на вече направена от Потребителя поръчка, и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка и др., Доставчикът се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката при променените условия.

5. Начин на плащане, цени и доставка
5.1. Потребителят може да избере начина на плащане и начина на доставка от предлаганите от Доставчика опции. Преди изпращане на поръчката Доставчикът уведомява Потребителя за избрания от него метод на плащане и доставка.
5.2. Следните методи на плащане се приемат на електронния магазин www.gamaorganica.com:
      » by cash on delivery – available only for orders in Bulgaria;
      » by ePay – available only for orders in Bulgaria;
      » credit card;
      » PayPal.
5.3. При избор на метод за плащане, различен от наложен платеж, Потребителят  изразява съгласие да заплати стойността на поръчката авансово.
5.4. Плащанията с банкова карта са обект на валидационни проверки и оторизация от страна на банката издател на картата. В случай на отказ на банката издател да одобри плащането, Доставчикът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на поръчката. Всички плащания се обработват чрез защитена платформа за разплащания на трета страна. Гама Органика не съхранява никакви данни за банкови карти.
5.5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС.
5.6. Разходите за доставка не са включени в продажната цена. Информация за тях се предоставя при завършване на поръчката от Потребителя и преди изпращането ѝ към Доставчика.
5.7. В общия случай разходите за доставка са за сметка на Потребителя. Доставчикът си запазва правото в избрани случаи или при определени условия да предостави доставката на стоки безплатно.
5.8. За поръчки извън България, Потребителят има задължението да заплати всички такси и данъци (ако такива се изискват), свързани с вноса на стоките в страната на доставка.
5.9. Поръчки в рамките на България се доставят в срок от 1 до 3 работни дни, считано от деня, следващ деня на потвърждаване приемането на поръчка.
5.10. Поръчки извън България се доставят в срок от 4 до 10 работни дни, считано от деня, следващ деня на потвърждаване приемането на поръчка.
5.11. Гама Органика ООД не носи отговорност за забава на доставки, извън сроковете по т. 5.9. и т. 5.10., причинени по вина на куриерската фирма.
5.12. При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по вина на Доставчика, разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти са за сметка на Доставчика.
5.13. В случаите на отказ от страна на Потребителя да приеме пратката от куриер, както и при невъзможност за завършване на доставката поради предоставена от Потребителя непълна или неточна информация за доставка или при непотърсени в срок пратки от офис на куриер, Потребителят дължи на Доставчика сумата на  разходите по доставка и връщане на пратката към Доставчика. Доставчикът изпраща на Потребителя уведомително писмо за дължимите суми. 

6. Отказ от поръчка и връщане
6.1. Потребителят има право да се откаже от направена поръчка и да върне закупен/и продукт/и, без да обявява причина за връщане, в рамките на 14 дни от датата на получаването им, отразена в документите за предаване от куриера.
6.2. За да заяви желанието си за отказ, Потребителят може да използва Формуляра за отказ или да информира Доставчика чрез:
      » e-mail: info@gamaorganica.com;
      » office address: Bulgaria, Kyustendil, postcode 2500, 26 Peter Beron str.
      » phone number +359 899 72 31 32.
6.3. Доставчикът изпраща на Потребителя писмено потвърждение за получения отказ от поръчка.
6.4. Поради хигиенни причини и съображения, свързани със защита на здравето, Доставчикът може да приеме върнати продукти при условие, че:
      » the goods are in their original packaging;
      » there is no trace of usе of the product/products and the packaging is not damaged, nor stained.
6.5. При връщане на стоките те трябва да бъдат придружени от оригинален документ за покупка (фискален бон или фактура) и Формуляр за отказ.
6.6. Потребителят има задължението да върне продуктите в срок от 14 дни от датата на уведомяване на Доставчика на следния адрес:
      гр. Кюстендил, п.к. 2500
      ул. Петър Берон 26
      Гама Органика ООД
      тел. + 359 899 72 31 32
6.7. Разходите по връщането на продуктите са за сметка на Потребителя.
6.8. Доставчикът възстановява стойността на върнатата/върнатите стока/стоки, заедно с разходите за тяхната доставка, в срок до 14 дни от датата на уведомяване за връщане на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал опция за доставяне на стоките, различна от тази с най-ниска стойност. 
6.9. За възстановяване на сумите Доставчикът използва същото платежно средство, каквото Потребителят е използвал при поръчка на стоките, освен ако Потребителят не изрази изрично желание сумите да бъдат възстановени чрез друго платежно средство.
6.10. Доставчикът си запазва правото да задържи възстановяването на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
6.11. Правото на отказ не важи в случаите, в които продуктите са изработени по поръчка на потребителя или съобразно негови индивидуални изисквания. 

7. Гаранция за продуктите. Рекламации
7.1. Гама Органика ООД носи отговорност за дефект и негодност на продуктите в рамките на срока им на годност и при условие, че са спазени условията за съхранение, указани върху оригиналната опаковка.
7.2. В случай на установен дефект или негодност на доставен продукт, Потребителят има възможност да предяви рекламация. Рекламация се предявява чрез попълване на Форма за рекламация и изпращането ѝ по имейл (info@gamaorganica.com) или на адреса на Доставчика (гр. Кюстендил, п.к. 2500, ул. Петър Берон 26, склад №3).
7.3. Продуктите се считат за дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, в т.ч. са с нарушена или нефункционираща опаковка при предаването им, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Повишената чувствителност или алергична реакция към доставените продукти сама по себе си не се счита за дефект на стоката.
7.4. При предявяване на рекламация, Доставчикът издава на Потребителя документ, който съдържа информация за датата и номера, под който рекламацията е вписана в регистъра за рекламации, воден при Доставчика и вида на продукта, обект на рекламация.
7.5. Потребителят има задължението да върне продуктите, обект на рекламация, заедно с попълнен Формуляр за рекламация (в случай, че такъв не е бил изпратен предварително по имейл) и документ, удостоверяващ покупката (касов бон или фактура) в срок от 14 дни от датата, на която е уведомил Доставчика за рекламацията. Адрес за връщане на стоките:
Гама Органика ООД
гр. Кюстендил, п.к. 2500
ул. Петър Берон 26; тел. +359 896 89 73 22
7.6. Куриерските разходи, свързани с връщането на продукти, обект на рекламация, се поемат от Доставчика.
7.7. Доставчикът информира Потребителя чрез електронна поща за хода на предявената рекламация, по-конкретно за нейното получаване, одобряване или отхвърляне.
7.8. Доставчикът взема решение по предявената рекламация в рамките на 14 дни от получаване на продуктите.
7.9. В случай на обоснована рекламация, Доставчикът заменя дефектния продукт с нов. При замяна на дефектен продукт разходите по доставката са за сметка на Доставчика.
7.10. При невъзможност за замяна (например в случай че продуктът не е наличен или при други обстоятелства, възпрепятстващи замяната) Доставчикът възстановява на Потребителя сумата, платена за съответния продукт, в рамките на 14 дни от одобрението на рекламацията. Сумата се възстановява по банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляра за рекламация.
7.11. Потребителят може да отправя запитвания, свързани с рекламации, на следните имейл и телефон:
      » e-mail: info@gamaorganica.com
      » phone number: +359 899 72 31 32

8. Ваучери за отстъпка и подаръци
8.1. Доставчикът предоставя на Потребителите по свое решение различни ваучери за отстъпка, ваучери за подаръци и др.
8.2. Условията по ваучерите за отстъпка, в т.ч. и сроковете на валидност и продуктите, за които важат, се определят от Доставчика за всеки отделен случай или за всяка промоционална кампания.
8.3. Освен ако не е посочено друго, всеки ваучер за отстъпка или подарък може да се използва само веднъж и само един ваучер от същия тип може да се приложи към една покупка. Освен ако не е предвидено друго, отстъпките не могат да бъдат комбинирани.
8.4. В случай че стойността на ваучера за подарък е по-голяма от стойността на цялата покупка, разликата не се прехвърля към нов ваучер и неизползваната сума не се възстановява.

9. Спорове. Алтернативно решаване на спорове
9.1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.  Приложимо право е правото на Р. България.
9.2. Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика, при които не е постигнато споразумение, произтичащи от задължения по договори за онлайн продажби, към платформата за алтернативно решаване на потребителски спорове, достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG Additional information regarding the dispute resolution body is available on the website of the Bulgarian Commission for Consumer Protection: www.kzp.bg.
9.3. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите. Данни за контакт с нея: 
      Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;
      телефон: +359 2 980 25 24;
      гореща линия: 0700 111 22
      факс: +359 2 988 42 18;
      website: www.kzp.bg.
Надзорен орган по отношение на продуктите, предлагани от Доставчика са районните здравни инспекции. Данни за контакт с РЗИ по месторегистрация на Доставчика:
      Регионална здравна инспекция – Кюстендил; Адрес: град Кюстендил, улица “Тинтява” 36;
      телефон: +359 78 558 201;
      факс: +359 78 552 453;
      имейл: rzi@rzi-kn.netrzi-kiustendil@mh.government.bg

10. Разни
10.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от страна на Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с поръчка за покупка на стока преди измененията. Доставчикът публикува на уебсайта си актуалния текст на Общите условия.
10.2. За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. Общите условия могат да бъдат изтеглени от тук.

0
    0
    Моята количка
    Количката е празнаКъм магазин